Rogaland Sjøforsvarsdistrikts Hovedfort

Fjøløy Forts Venner


Fjøløy fort ligger på Fjøløy nordvest for Mosterøy i Stavanger kommune. Skipsleia mellom Stavanger og Karmøysundet ligger vest for fortsområdet. Stedet ligger sentralt i forhold til farvannet mellom Tungenes-Kvitsøy og Kvitsøy-Skudenes/Karmøy. Et farvann for skipstrafikk til Ryfylkefjordbassenget inkludert Stavanger og Sandnes.Anlegget er tyskbygget (1941) og bestod opprinnelig av 3-21 cm mobile/flyttbare kanoner av eldre type.Tidlig etter krigen ble kanonene endret til 15 cm/L45 og det ble bygget ytterligere en standplass (kanon 2),slik at antallet kanoner økte til 4 stk.Tidlig i 50 årene hadde man et prosjekt som gikk ut på å bygge et fjellanlegg for 4-21 cm kanoner (Skoda M/39-40).Men på grunn av økonomiske overskidelser ved anlegg i Nord Norge,ble prosjektet stoppet.
Stacks Image 5

I 1959 fikk Fjøløy 4-12,7 cm kanoner,hentet fra Stapnes sør for Egersund. Etter demontering på Stapnes ble alt materiellet kjørt til Soma tekniske verksted som da var nytt.Arbeidet startet på Stapnes høsten 1957 og var vanskelig på grunn av at noen av stillingene lå slik til at man måtte bygge glidebaner for å de tunge kanonene ned.Når kanonene var ferdige ved Soma tekniske verksted,ble de delt opp i seksjoner; løp,skjoldog under-overlavett og vogge.Disse ble satt på sleder av 10" box med stålmeier. Daværende Stavanger Festning leide en stor stållekter av Stavanger kommune.Alt materiellet ble lastet ombord på lekter som så ble slept til Fjøløy av 2 landgangsbåter.
Monteringen av kanonene startet sommeren 1958 og ble sluttført våren 1959. Kanonene ble testet/prøveskutt og godkjent 24/9-1959 av personell fra kanonkontrollen.


I midten av 1960-tallet utarbeidet Sjøforsvaret forsyningskommando i Håkonsvern/Bergen forprosjekt for å modernisere fortet. Forsvarsdepartementet fant at prosjekte måtte vente til etter 1968. 1962 bygget man 20mm luftverstandplasser. I 1966 kom signalstasjonen til forte på plass. Den dag i dag er det den som er best synlig spesielt for sjøfarende. Skyteradar ble montert i 1955, og B-system (ildledningssystemet)fikk man i slutten av 1960 årene.

Stacks Image 9

Hovedmodernisering ble foretatt ved at blant annet Bodil-systemet ble montert i 1980 og Randi i 1981 (moderne ildledningssystemer). Fjøløy fort skal fortsatt beholdes i oppsetningen som en meget viktig del av invasjonsforsvaret i Rogaland.

Stacks Image 13

Eiendomsforholdene var vanskelige. Den første leiekontrakten ble opprettet i 1954, men i slutten1980 årene ble nødvednig grunn ekspropriert av Forsvaret. Samtidig reiste man gjerde rundt fortsområdet. En av årsakene var drikkevannet. Fortet fikk dette opprinnelig fra et tjern, som etter hvert ble så forurenset av dyr at det i 1963 ble erklært helsefarlig. Man boret da to hull ca 80 m dype, og i 1966 var vannforsyningen i orden. Da fortet ble bemannet kortvarig i 1967 (rekruttskole ved Sjøforsvarskommando Sørlandet (SSD)), oppsto det sykdomstilfeller som medførte undersøkelse av vannet fra borehullene. Kloringsutstyr ble montert i 1969. Vannspørsmalet er i dag løst ved at fortet er tilknyttet det kommunale vannverk. Et samarbeid mellom Rennesøy kommune og Rogaland sjøforsvarsdistrikt ga også som resultat at gårdene i området fikk kommunalt vann.

Bildene som er brukt på denne siden er i fra den tiden Fjøløy Fort var operativ, mye har endret seg fra den tiden. Noen bygninger,bunkere og kanonen står igjen. Følelsen av hva som en gang var her er fortsatt tilstede.


Kildehenvisning:
Foto:Forsvarets mediesenter / Espen Stensrud
Foto: Erik Ettrup
Foto: Forsvarsbygg
Tekst:Glimt fra sjømilitære aktiviteter